องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการของสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนบ้าน...
      

วันที่ 19  กรกฎาคม 2560  เวลา 09.30 น. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบหมายให้ท่านรองนายกชาคฤษ หมายอมกลาง ท่านรองนายกบัญชา กิจกลาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการข...

 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการของสถ...
  การตรวจสอบการล้มตายของสัตว์ปีก และการฉีดพ่นย่าฆ่าเ...
  การลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนบ้านดอนผวาและภาคีเครือ...
  กิจกรรมสมโภชน์เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนพรรษา ปี25...
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
  โครงการอบรมการปกป้องสถาบันและส่งเสริมการสร้างความป...
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
  ปฏิบัติการเชิงรุก กำจัดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับ รพ.สต....
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒาสตรีและครอบครัว ...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพให้แก่ประ...


 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพประชาชน ประจำปีงบ
กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556