องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
      

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยกองการศึกษา ฯ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสี...

 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
  โครงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ เรื่องการให้ความรู้...
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำ...
  โครงการมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
  โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อ
  ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ...
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะขุดสำรวจแหล่งโบราณคดีโนนบ้าน...
  การแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561


 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทาง
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 :พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น
 

 

 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการของอบต.ลำคอหงษ์
+ดีมาก
+ดี
+พอใช้
+แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556