องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  พิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลลำคอหงษ์
      

วันที่ 4 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลลำคอหงษ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได...

 
  พิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรป...
  ร่วมพิธีเปิดโครงการลดการเสียชีวิต จากการบาดเจ็บทาง...
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 25...
  โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพแก่ประชาชน...
  กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
  ส่งมอบป้ายเส้นทางและสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพล...
  ปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกา...
  พิธีมอบบ้านโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจเทิดไทองค์ราชั...
  โครงการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำ...
  การออกติดตามประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระด...


 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทาง
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 :พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556