องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th
 
 

 

 


  โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558
       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เป็นประธานเปิด "โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ" ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำ...
 
  โครงการรณรงค์ถนนปลอดภัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ ประจ...
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประ...
  ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านหนองเครือชุดพัฒนา ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน...
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี พ.ศ. 2558
  กิจกรรมการวิ่งคบไฟ เนื่องในวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุ...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล...
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ อ...
  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
[ ดูทั้งหมด ]
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 48 คน
เดือนนี้ 1279 คน
ปีนี้ 7049 คน
ทั้งหมด 7306 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (20-12-57)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน ก.ฌ.
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สำนักงาน จ.ส.ท.
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ