องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หอป...

 
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการดูแลสุข...
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
  โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประ...
  โครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ลำคอหงษ์คัพ
  กิจรรมบัณฑิตน้อยศูสนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ปร...
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริย...
  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคอหงษ์ ป...


 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพประชาชน ประจำปีงบ
กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556