องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

  ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      

วันที่ 30 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                ...

 
  ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศ...
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะขุดสำรวจแหล่งโบราณคดีโนนบ้าน...
  การแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปี 2561
  พิธีเปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรป...
  ร่วมพิธีเปิดโครงการลดการเสียชีวิต จากการบาดเจ็บทาง...
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 25...
  โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพแก่ประชาชน...
  กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
  ส่งมอบป้ายเส้นทางและสถานที่งานพระราชพิธีถวายพระเพล...


 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 : เศรษฐกิจพอเพียงนำทาง
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 :พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่น
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556