องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th
 
 

 

 


  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ มหา'ลัยบ้านนอก แหล่งเรียน...
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่ม...
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558 ( ศูนย์พัฒนาเด...
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558 ( ศูนย์พัฒนาเ...
  โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการเกษต...
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ข...
  ท่านจิฬา รุ่งโรจน์ และคณะ ให้การต้อนรับ คุณสุมาลี ...
  ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลางและคณะผู้บริหาร เข้...
  ท่านนายอำเภอโนนสูง ภริยาท่านนายอำเภอโนนสูง และคณะ...
  กิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมส...
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1 / 2558[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
[ ดูทั้งหมด ]
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
[ ดูทั้งหมด ]
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 21 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 281 คน
ปีนี้ 7375 คน
ทั้งหมด 7632 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (20-12-57)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
สำนักงาน ก.ฌ.
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
สำนักงาน จ.ส.ท.
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ