วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ( งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 โครงการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดถนนคอนกรีต (รถตัด) (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดถนนคอนกรีต (รถตัด) (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง