วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล้อม กลมกลาง - นางสายม่าน สายศิลป์ หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายทวี หมายยอดกลาง บ้านโนนลาว บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นฟิล์มกรองแสงภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติดับเพลิง โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง