วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-06 สายบ้านดอนผวา ? บ้านดอนมันกระซาก ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว/เสียง อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ สายลำห้วยตลาดใหญ่ - เหมืองส่งน้ำบ้านสะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง ) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว/เสียง อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-06 สายบ้านดอนผวา-บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.256-02 สายบ้านดอนผวา-บ้านสีฟัน หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง