องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่สาธารณะโคกป่าช้าบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง ซึ่งท่านกรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการ

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31