องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 94-801 สายบ้านโนนกราด - บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 6 ก.พ. 2563 ]5
2 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]42
3 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]42
4 ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]44
5 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]50
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระน้ำสาธารณะวัดดอนผวา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2562 ]138
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผล ไตรมาส 1 [ 16 ม.ค. 2562 ]146
8 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]157
9 ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]176
10 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]171
11 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]180
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการรับเบี้ยยังชีพผู้าสูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]185
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]66
14 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]185
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]147
16 การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนราษฏร กรณีควันจากการเผาถ่านรบกวนประชาชน [ 2 ก.พ. 2561 ]239
17 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลลำคอหงษ์ ร่วมด้วยช่วยกัน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้เป็นที่ ร่วมทำความดีเพื่อบ้านเรา [ 9 ม.ค. 2561 ]371
18 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานร่วมดำเนินการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย [ 10 พ.ย. 2560 ]589
19 ปฏิบัติการเชิงรุกกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพ.สต.สะพาน และ อสม. ตำบลลำคอหงษ์ [ 19 มิ.ย. 2560 ]241
20 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน 10 เรื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 26 พ.ค. 2560 ]250
 
หน้า 1|2|3|4