องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาด ไปยัง ผู้รับผิดชอบ-ผู้ค้า-ผู้ซื้อ ในตลาดทุกแห่ง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงนี้ [ 7 พ.ค. 2564 ]16
2 ขอยกเลิกการจัดงานโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ณ วัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ [ 9 เม.ย. 2564 ]38
3 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน เส้นทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนสูง - ขามสะแกแสง [ 16 มี.ค. 2564 ]47
4 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับบริการหรือผู้เข้ามาติดต่อราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]25
5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (สำหรับบุคลากรในหน่วยงานอบต.ลำคอหงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]41
6 ประชาสัมพันธ์ตารางลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ พื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]53
7 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งจุดบริการพิเศษ ลงทะเบียน โครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน [ 15 ก.พ. 2564 ]37
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]91
10 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]84
11 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]54
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]61
13 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]131
14 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]58
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระน้ำสาธารณะวัดดอนผวา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 พ.ค. 2562 ]235
16 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]40
17 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]30
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]30
19 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2562 ]198
20 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]31
 
หน้า 1|2|3|4