องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]11
2 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]16
3 ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]16
4 ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]20
5 ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 4 ก.พ. 2562 ]128
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผล ไตรมาส 1 [ 16 ม.ค. 2562 ]122
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 [ 3 ม.ค. 2562 ]48
8 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]132
9 ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]146
10 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ในเขต แอบต.ลำคอหงษ์ [ 13 พ.ย. 2561 ]149
11 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]145
12 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]156
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2561 ]46
14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]41
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]118
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]48
17 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER [ 11 มิ.ย. 2561 ]457
18 การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนราษฏร กรณีควันจากการเผาถ่านรบกวนประชาชน [ 2 ก.พ. 2561 ]211
19 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงานร่วมดำเนินการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย [ 10 พ.ย. 2560 ]527
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของกิจการประปา ปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]270
 
หน้า 1|2|3|4