องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ตำบลลำคอหงษ์


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลลำคอหงษ์ "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ พื้นที่สาธารณะโคกป่าช้าบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทานตำบลลำคอหงษ์ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียนในเขตตำบลลำคอหงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31