องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์


วันที่17 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยมีพลตรีอนุสรณ์ นุตสถิตย์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 8 เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา(กอ.รมน.นครราชสีมา) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ขอขอบพระคุณท่านพลตรีอนุสรณ์ นุตสถิตย์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 8 เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและนำวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ค่ะ

2020-01-25
2019-12-05
2019-11-28
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-17
2019-09-12
2019-09-10
2019-08-27
2019-08-13