องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่(มะขามเทศ)


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (มะขามเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก นางสุมิตร เภสัชชา นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และ นายธิติพัทธิ์ ชัญถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31