องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง


พิธีเปิดการดำเนินการ "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน" จังหวัดนครราชสีมา โดยพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส. ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานและให้โอวาสต่อประชาชนจิตอาสา  รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ของจิตอาสา ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันต์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแก้ว ผกก.สภ.โนนสูง นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด,อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาอำเภอโนนสูง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม รวมประชาชนจิตอาสาประมาณ 1,500 คน

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31