องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


กิจกรรมโคราชสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด


วันที่ 31 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน บริเวณถนนภายในวัด ห้องน้ำ และเดินรณรงค์การหยุดการเผาในที่โล่ง ตามนโยบายของทางจังหวัด

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31