องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์2563


องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระวห่างวันที่ 8-9,15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสถาพร โชติกลาง สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ในการแข่งขันมีประเภทกีฬาทั้งหมด 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตบอลชาจ 7 คน 2.เซปักตะกร้อ 3.วอลเลย์บอลผสม 4.แชร์บอลหญิง 5.เปตองคู่ผสม

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31