องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19


นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ในหมู่บ้านแจกหน้ากากผ้า ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31