องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน


วันที่ 21 เมษายน 2563 นายชิตรรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลลำคอหงษ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2020-05-20
2020-05-15
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-21
2020-04-02
2020-03-18
2020-02-26
2020-02-17
2020-01-31