องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก "โรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 5 มิถุนานยน 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบหมายให้ นายเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก "โรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ค่ะ

2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21