องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตชุมชนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21