องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


ดำเนินการเติมน้ำเพิ่มแรงดันให้ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการเติมน้ำเพิ่มแรงดันให้ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนลาว ต.ลำคอหงษ์ เพื่อให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนได้รับน้ำอุปโภคอย่างทั่วถึงกัน นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด,งานกิจการประปา กองช่าง อบต.ลำคอหงษ์ ดำเนินการขอยืมใช้รถยนต์บรรทุกน้ำจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 5 นครราชสีมา เพื่อทำการขนส่งน้ำตามกล่าว

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่าน ปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต5 นครราชสีมา ที่กรุณาสั่งการและให้ยืมใช้รถยนต์บรรทุกน้ำในภาระกิจนี้

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21