องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลมะค่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบิง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลธารประสาท ณ โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563

2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26
2020-08-21