องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)


26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ให้การต้อนรับ นายสมพร จินตรามณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกรภัทร์ จุ้ยยิ้ม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในโอกาสการเดินทางมาเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26