องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


ให้ความรู้เรื่องการจัดทำเชื้อไตรโคเดอร์มา


วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง นำเกษตรกรที่สนใจทำเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาโรคใบไหม้ในนาข้าวค่ะ

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26