องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 1,000 วันแรก PLUS ตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26