องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564


วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ทำพิธีเปิดจุดบริการประชาชน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณทางแยกเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ประมวล จิตรีมิตร รอง สวป.สภ.โนนสูง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยเส้นทางจารจร ทางหลวง หมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0102 ตอนโนนสูง - ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.20+790 - กม.21+600 ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนฯ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ จึงจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ทำหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจจราจร อำนวยการจราจรเพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้เกิดความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์มีการบูรณาการร่วมกับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ในการนี้ อบต.ลำคอหงษ์ จึงขอขอบคุณ สภ.โนนสูง ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ตร.มาอำนวยการจราจร ขอขอบคุณ รพสต.สะพาน , อปพร. ตำบลลำคอหงษ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยการจราจร ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณค่ะ

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26