องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


เวทีสัมมนาโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวทีกิจกรรมที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ ต.ลําคอหงษ์ ต.พลสงคราม ต.ขามเฒ่า


วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกอบต.ลําคอหงษ์ ให้การต้อนรับพันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอําเภอโนนสูง ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเวทีสัมมนาโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวทีกิจกรรมที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่ ต.ลําคอหงษ์ ต.พลสงคราม ต.ขามเฒ่า ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ประเด็นประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลลําคอหงษ์ ซึ่งการสัมนาในครั้งนี้ดําเนินการจัดงานโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันการเมืองพระปกเกล้า จังหวัดนครราชสีมา

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26