องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


เข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุตามโครงการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่cupโนนสูง ประจำปี 2564


วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ท่านนายกชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง มอบหมายให้นายประเชิญ แก้วตะพาน เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุตามโครงการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่cupโนนสูง ประจำปี 2564 ณ บริเวณอุโมงค์ลอดใต้รางรถไฟถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงชุมชนบัว 3 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา





2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26