องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ กล่าวรายงานต่อ นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ลำคอหงษ์ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลำคอหงษ์

2021-05-28
2021-04-22
2021-04-20
2021-04-10
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30
2020-08-26
2020-08-26