องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
 
กรุณากรอกรานละเอียดของเรื่องต้องการ ร้องเรียนการทุจริต แจ้งทุจริตให้ละเอียดที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบ
รายละเอียด
*
ชื่อผู้ติดต่อ
*
โทรศัพท์
Email