องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


 
 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

 

 
 นายเทพพยุง มุ่งค้ำกลาง
 นายชาคฤษ หมายอมกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
 
 นายพยนต์ฤทธิ์ ขอสูงเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์