องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
สภา อบต.

 
 นายสมชิต ขอนัดกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 นางณัฐธิรา วิวัฒนาการ  พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 

 นายปราการ เคยพุทรา นายสมสิน เคยพุทรา
 นายตะไล หวังสระกลาง นายนัด หมายครอบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 

 
 นายประสบชัย ขอสวยกลาง นายประเชิญ ขอเหนี่ยวกลาง
 นายไพฑูรย์ หมายปิดกลาง นางนีรนุช เนียมศรีเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 

 นายบุญสม เสริมใหม่  นางสมส่วน มุ่งย่อมกลาง  นายไพโรจน์ ศิริประเสริฐ  นายประเสริฐ ชูจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 

 นายสมาน การรักเรียน  นายกังวาฬ หมายอมกลาง  -  นายอภิชาติ ปลั่งกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 

 นายสุพล เนาว์กลาง นางณัฐธิรา วิวัฒนาการ
 นายวิโรจน์ กาสำโรง  นายพิจิตร มุ่งอุ้มกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 

 
 นายสมชิต ขอนัดกลาง นางทวีป มุ่งซ้อนกลาง
 นายร่วม หวังไรยกลาง นายวีระ กรงกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12