องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
กองช่าง

 

 
   นายมงคล  รักสนิท
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

 
 
 
 นางบุญเชิด  ไพฑูรย์   นายประทีป  ปานหมื่นไวย
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
   
  นายอภิชาติ  ชอบสว่าง
 
 
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
   นางสาววาสนา  วุทธิพงษ์ปรีชา  
   ผช.จนท.ธุรการ