องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  นางชนุตม์ วรรณโส  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 นางถวัลย์ จอกจอหอ

นางสาวสาวิตรี หมายสอนกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก
   ครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
 
 นางทุเรียน หมายอมกลาง  

 ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
   นางสาวสุขสันต์  หมายปิดกลาง  
   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  
 
 
   นางสาวจันจิรา  หมายอมกลาง  
   ผช.จนท.ธุรการ