องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
    พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  
   

  นางสาวฐิตาภา  วงค์อินตา   นางสาวธัญพร เพียรกลาง นายประทีป  ปานหมื่นไวย
 หัวหน้าสำนักปลัด/
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
   
 

พ.อ.อ. ไพบูลย์ สีลเสฏโฐ  ศิริประเสริฐ
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร