องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]1
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]2
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]14
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]14
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]18
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]27
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]19
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]21
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]19
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]21
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]22
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์    ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]20