องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]1
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]1
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]1
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]1
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]2
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์    ในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]1
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]51
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]43
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]44
11 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]83
12 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]72
13 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]80
14 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]64
15 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]74
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]79
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]88
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]69
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]88
20 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ในรอบเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]151
 
หน้า 1|2|3|4