องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  คู่มือร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องทั่วไป [ 8 มิ.ย. 2563 ]5
2 พรบ.สาธารณสุข [ 8 ม.ค. 2563 ]5
3 แบบร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง [ 8 ม.ค. 2563 ]5
4 แบบร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ [ 8 ม.ค. 2563 ]5
5 แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 ม.ค. 2563 ]5
6 แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 ม.ค. 2563 ]5
7 คู่มือหนังสือสั่งการ /หนังสือร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2563 ]5
8 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2562 ]6
9 แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2562 ]5
10 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]4