องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2564 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]5
3 รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ปี 2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]6
4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2562 ]6
5 ประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]6
6 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน [ 11 ม.ค. 2562 ]6
7 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]6
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 ธ.ค. 2561 ]6