องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 256-02 สายบ้านดอนผวา – บ้านสีฟัน ณ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง [ 20 ก.พ. 2562 ]3
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าว/เสียง อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ต.ค. 2561 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 สายบ้านดอน-บ้านดอนมันกระซาก [ 3 ต.ค. 2561 ]74
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 สายบ้านดอน-สีฟัน [ 3 ต.ค. 2561 ]77
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ส.ค. 2561 ]3
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2561 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 8 ธ.ค. 2559 ]204
8 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) [ 13 มี.ค. 2558 ]163
9 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) [ 13 มี.ค. 2558 ]155
10 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [ 19 ม.ค. 2558 ]152
11 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 17 ธ.ค. 2557 ]147
12 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 27 พ.ย. 2557 ]148
13 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 15 ต.ค. 2557 ]155
14 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]150