องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 เม.ย. 2564 ]5
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 9 เม.ย. 2564 ]5
3 แผ่นพับวินัยราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]5
4 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]6
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนคุณธรรม [ 5 เม.ย. 2564 ]5
6 รับทราบแนวปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ม.ค. 2564 ]5
7 แผ่นพับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 11 ม.ค. 2564 ]6
8 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง อปท. [ 5 ม.ค. 2564 ]5
9 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัย [ 14 ธ.ค. 2563 ]5
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ต.ค. 2563 ]6