องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]4
2 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]4
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]4
4 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กร [ 13 ม.ค. 2564 ]4
5 แผ่นพับข้อมูลข่าวสาร [ 13 ม.ค. 2564 ]4
6 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 13 ม.ค. 2564 ]4
7 แต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ [ 13 ม.ค. 2564 ]4
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 5 ม.ค. 2564 ]6
9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 2 มิ.ย. 2563 ]6
10 คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]6