องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]80
2 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]93
3 ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]89
4 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]194
5 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]218
6 ประกาศ เรื่องขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]205
7 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]283
8 การดำเนินการออสำรวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ (รอบระยเวลา 4 ปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]254
9 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.ลำคอหงษ์ [ 20 ก.ย. 2560 ]211
10 ผลการพิจารณาผุ้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 20 ก.ย. 2560 ]281
11 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]255