องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 8 มิ.ย. 2563 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ครั้งที่ 2 [ 18 พ.ค. 2563 ]22
3 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2563 ]37
4 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]39
5 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]93
6 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]103
7 ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]98
8 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]226
9 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]293
10 การดำเนินการออสำรวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ (รอบระยเวลา 4 ปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]264
11 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.ลำคอหงษ์ [ 20 ก.ย. 2560 ]220