องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 
  ข่าวงานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]5
2 ประกาศขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วยตามแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 ปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]6
3 ประกาศขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]6
4 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]5
5 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 23 พ.ย. 2563 ]6
6 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]5
7 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.ค. 2563 ]6
8 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) และส่งรายละเอียดการคำนวณภาษีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.7 [ 29 มิ.ย. 2563 ]6
9 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 8 มิ.ย. 2563 ]6
10 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]7
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ครั้งที่ 2 [ 18 พ.ค. 2563 ]7
12 ประกาศ อบต.ลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 มี.ค. 2563 ]7
13 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 1 [ 10 มี.ค. 2563 ]7
14 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]7
15 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ม.ค. 2563 ]6
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 27 พ.ย. 2562 ]7
17 ประกาศ เรื่องผลพิจารณาผู้ยื่นขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 19 ก.ย. 2562 ]7
18 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]7
19 ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 5 ก.ย. 2562 ]7
20 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2561 ]7
 
หน้า 1|2