องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 


ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ  คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง  บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.จากหนองสระใหญ่เชื่อมเหมืองตากลึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564