องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563