องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.lamkhohong.go.th
 
 


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6  ตำบลลำคอหงษ์  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2563