องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 29 พ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมฯ จังหวัดนครราชสีมา

2023-05-06
2023-05-04
2023-05-02
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-12