องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 29 พ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมฯ จังหวัดนครราชสีมา

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-08
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-01
2022-08-01