องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 29 พ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดีเด่นระดับจังหวัด (Thailand Rabies Awards 2022) จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมฯ จังหวัดนครราชสีมา

2024-01-15
2024-01-12
2024-01-09
2024-01-02
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-22
2023-12-20
2023-12-19
2023-12-08