องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี 5 ปี [ 18 พ.ย. 2565 ]7
2 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]42
3 การขออนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 12 ก.ย. 2565 ]41
4 วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายน [ 1 ก.ย. 2565 ]71
5 วันช้างโลก 12 สิงหาคม 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]66
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมีพิษขยะอันตราย ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด [ 11 ส.ค. 2565 ]183
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 28 มิ.ย. 2565 ]111
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]123
9 ประชาสัมพันธ์ วันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) [ 2 มิ.ย. 2565 ]102
10 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2565 ]170
11 ประชาสัมพันธ์วันไข้เลือดออกอาเซียน [ 31 พ.ค. 2565 ]269
12 ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) [ 5 พ.ค. 2565 ]89
13 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) [ 2 พ.ค. 2565 ]131
14 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้ิงกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 4 เม.ย. 2565 ]215
15 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสูงร่วมงานบวงสรวงท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอโนนสูงและการรำบวงสรวง ประจำปี 2565 [ 27 มี.ค. 2565 ]103
16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]157
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 28 ม.ค. 2565 ]234
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝั่นละอองขนาดเล็ก (P.M2.5) [ 28 ม.ค. 2565 ]208
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด [ 28 ม.ค. 2565 ]235
20 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]175
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12