องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญ ชม ชิม ช็อป แวะเที่ยวงาน วันเกษตรกรและการแสดงผลผลิตทางการเกษตร ของดีตำบลลำคอหงษ์ " มะขามเทศหวานนมสด เพชรพรหมสร " ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 ก.พ. 2567 ]5
2 รายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริการในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]13
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]43
5 ขอเชิญชิม ชม ช็อป สินค้าชุมชนคนลำคอหงษ์ ในงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]10
6 ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]15
7 ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 [ 3 ต.ค. 2566 ]17
8 ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ( ฉบับที่ 2 ) [ 3 ต.ค. 2566 ]18
9 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]91
10 ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]87
11 แจ้งกำหนดการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกําจัดและป้องกันยุงลายไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 12 ก.ค. 2566 ]33
12 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ในเขตพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]128
13 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลลำคอหงษ์ [ 10 พ.ค. 2566 ]74
14 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) [ 30 เม.ย. 2566 ]88
15 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]173
16 ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 เม.ย. 2566 ]124
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]58
18 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]47
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]169
20 เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14