องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ รับ ทำการเก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับใบอนุญาต  ประกอบกิจการ รับ ทำการเก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566 ราย 

นายนัด  ล้อมกลาง  เลขใบอนุญาต 1/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

เบอร์โทร  086-2619194    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการ รับ ทำการเก็บ ขน การกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ