องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566

1. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2566

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    • ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565– มกราคม พ.ศ.2566
    • ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ประกาศก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
    • แจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2566
    • ชำระภาษี ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566


    เอกสารประกอบ

ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ