องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น)

    รายละเอียดข่าว

[!!!!] องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพาน ได้ดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น)

โดยทำการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครอบคุม 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาดังนี้ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 08-5411-5655 (หัวหน้าสำนักปลัด)

09-4398-9988 (นักการ)    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ