องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรระดับตำบล ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้ง ที่ 2/2565


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดย นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรระดับตำบล ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้ง ที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2023-05-06
2023-05-04
2023-05-02
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-12