องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรระดับตำบล ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้ง ที่ 2/2565


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดย นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรระดับตำบล ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ครั้ง ที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02