องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02