องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ โดยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

2023-05-06
2023-05-04
2023-05-02
2023-04-27
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-18
2023-04-12
2023-04-12