องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.lamkhohong.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ ให้การต้อนรับ นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2024-05-01
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-02